نوروز با شهدای گنجان

سلام بر نوروز سلام بر اعجاز طبیعت

 سلام بر تازگی ها سلام بر پاکی هاhnunz1duw0e391sw0ond.jpg

سلام بر دست یدالهی خدا در خلقت طبیعت

سلام بر مقلب القلوب و الابصار

امد از راه نسیم بهاری بوی ترنم شکوفه های بهاری

دلهامان را با بهاران بهاری کنیم جداشویم از همه پلیدیهای نفس اماره و
به سوی تکامل نفس مطمئنه به سوی پروردگار رجوع کنیم عیدیمان را از شهدا ی گنجان
بگیریم از انها بخواهیم ما را نیز چون خود به مقام ارجعی الی ربک راضیه
مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی رهنمون سازند و لاغیر

ای شهید ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی عالم وجود بر نشسته ای دستی بر آر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از این منجلاب بیرون کش.

این عید و سالی که ان شاله نکوست با تکرار یاد خدا نیکوتر خواهد شد

از بندگی غیر به در آییم و به ولایت او بازگردیم از منیت ها رها شده و
به سوی یگانگی او پناه ببریم سال را با بهاران چون 70 شهید عزیز گنجان آغاز کنیم چرا که
سالی که نکوست از بهارش پیداست و یقینا سالی که با یاد خدا و تجدید عهد با
ارمان شهدا آغاز شود نکوترین سال است

موفق باشید هر روزتان نوروز

/ 0 نظر / 22 بازدید