گلهای پرپر گنجان -گلدان یکم

به نام خدای شهیدان گلگون کفن گنجان

 

به
منظور گرامی داشت یاد وخاطره 70 شهید گلگون کفن روستای گنجان اینجانب
برحسب وظیفه  اقدام به طراحی تصاویر این عزیزان با عنوان گلهای پرپر گنجان
در چندین گلدان نموده ام.

هر گلدان حاوی 9گلبرگ از
شهدای گنجان می باشد تصویر ذیل گلدان یکم از این مجموعه است که امید وارم
مورد توجه شما عزیزان خصوصا بازماندگان شهدای گنجان قرار گیرد 

نظرات پیشنهادات وانتقادات شما عزیزان چراع راه ماست

http://upcity.ir/images/62045902810041006434.png

/ 0 نظر / 16 بازدید